Stichting Arts Alive

Dagelijks zet Carla zich met veel toewijding in voor stichting Arts Alive. Zij is de kunstzinnige motor achter deze stichting. Arts Alive is opgericht vanuit het verlangen om anderen te inspireren en op te leiden. De stichting laat gaven en talenten op het gebied van kunst tot bloei komen zodat die ter ere van God ingezet kunnen worden. Tijdens de activiteiten wordt Zijn creativiteit door aangesloten kunstenaars weerspiegelt.

Kijk voor meer informatie op www.artsalive.nl.
Deze stichting is opgezet om projecten rond bewegingskunst en creativiteit vanuit een christelijke visie te ontwikkelen. In de stichting vallen trainingsprojecten en theaterproducties onder leiding van Carla Veldhuis. Maar ook projecten van andere kunstenaars worden gepromoot.
Arts Alive heeft geen winstoogmerk en is het creatieve zusje van