Theaterweekend 26-28 februari 2016

Als je zin hebt om een langere periode les te krijgen, dan is er een speciaal trainingsweekend: het theaterweekend. Met een team van 10 ervaren christen docenten wordt in verschillende vakken lesgegeven. 26-28 februari 2016 is er weer een theaterweekend op de Betteld. Dit is een super gaaf en geestelijk verdiepend weekend waar alle docenten zich inspannen om je het beste van het beste te geven, bewegingskunst die je als instrument voor God mag leren uitvoeren.

Voor meer info: zie www.theaterweekend.nl.

 

Genesius

Zomaar een verhaal over drama uit de geschiedenis van de 1e gemeente.

In het oude Rome van 250 na Christus leefde een beroemde mimespeler, Genesius genaamd. Hij leefde in de tijd dat de christenen zwaar vervolgd werden door de staat. Voor de christenen was het een gevaarlijke tijd, en zij kwamen in het geheim samen. De mimespelers daarentegen waren erg populair. Zij hadden podia op de hoeken van de straten waar zij allerlei stukken speelden: over politici en godsdienst. Zij waren erg bekwaam en brutaal, en schroomden niet om alles en iedereen voor schut te zetten. De vele buitenlandse volken die in Rome leefden (als slaven) begrepen deze 'mime-taal' wel. Ook hierdoor waren de stukken erg populair en gezocht.

De mimespelers hekelden naast andere goden ook de christenen. Zij speelden de doop na en belevenissen uit het leven van de heiligen, en uit het leven van Jezus, om hen belachelijk te maken. Voor de eerste gemeente waren de mimespelers ernstige vijanden. Op een dag besloot keizer Diocletianus een feest te houden waarbij vele christenen omgebracht zouden worden. Hij vroeg Genesius voor dat feest een mimestuk te bedenken. Dat deed de jongeman: hij bedacht een nieuw stuk. Dat stuk werd opgevoerd voor het keizerlijke hof. Hij speelde de doop na. Met een belachelijk gewaad waarop allerlei vruchten hingen (vruchten van de Geest) werd hij met veel poeha ondergedompeld in een groot bad (3 x). Midden in dat stuk echter kreeg hij een visioen van Jezus. Hij zag in een flits zijn hele leven aan zich voorbij gaan, hij zag zijn zonden allemaal opgeschreven in een boek. Hij zag een grote hand die al zijn zonde wegveegde.

Genesius wist onmiddellijk dat dit Jezus was; hij bekende tot hilariteit van het publiek "Ik ben een Christen!" Die avond stelde de keizer hem voor de keuze: je kunt stoppen met je verhaal, of bij de christenen gaan staan. De dappere Genesius koos voor zijn verse geloof in Jezus, en werd die dag ter dood gebracht.

Dat en andere getuigenissen maakte veel indruk op andere mimespelers. Velen kwamen tot bekering en vroegen aan de kerkleiders of zij met hun kunstvorm voor God mochten werken. Wat een vreemde ontmoetingen zullen dat zijn geweest. De kerkleiders vergaderden erover. De mimespelers kregen toestemming om hun beroep voor God uit te oefenen! Ze gingen stukken schrijven over het leven van Jezus en over bijzondere genezingen en het leven van de heiligen. Ze pasten hun kleding, hun kostuums en hun scripts aan en beeldden, met gevaar voor eigen leven, op de hoeken van de straat het evangelie uit.

In de "Acta Sanctorum" staan 37 mimespelers opgetekend, die opgepakt zijn en ter dood gebracht om hun getuigenissen in mime.