God heeft wat met beeldcultuur. De Bijbel staat er vol van; hoe God op een creatieve manier zijn boodschap brengt.

Getrouwd met Giovanni, moeder van 2 jongens (13 en 17 jaar), wonend in Deventer. Artistiek leider en choreograaf van CVDT.


Zelf door een theaterproductie tot geloof gekomen, heeft ze visie om mensen iets van Gods hart te laten zien door middel van theater. "Toen ik als tiener voor het eerst een christelijk dramastuk zag, raakte het me diep. Ik had nog nooit zoiets gezien en het schokte me tot in mijn haarwortels! Ik wist heel weinig van God, alleen: dat Hij ver weg was, boos op me zou zijn en dat ie waarschijnlijk niet veel humor had. Ik was diep onder de indruk van de vaardigheid van de spelers, van het dramastuk, maar nog veel meer over de beelden die ik zag. De geweldige houding van Jezus naar de mens! Ik was zo aangeraakt dat ik op dat moment eindelijk meer van God begreep, en koos om met God verder te gaan. Die dag durfde ik een relatie met Hem aan. Na al die jaren staan enkele plaatjes nog steeds op mijn netvlies gebrand. Ik ben nooit de impact van drama vergeten."

Achtergrond

Ze is inmiddels 25 jaar als professional bezig met het schrijven en uitvoeren van grote en kleine dramastukken. Als docent heeft ze 5 jaar de leiding gehad van de drama-afdeling van de toenmalige school voor evangelisatie Vorming & Aktie. In die periode heeft ze de toenmalige dramaschool 'Mime-time' opgezet. Met de toenmalige producties Regalia (30 min.) en Frame (45 min.) en de Speeldoos (15 min., voor kinderen) toerde zij in binnen- en buitenland met studenten van V&A.

Na de bijbelschooltijd heeft ze een eigen groep opgezet. Die is uitgegroeid tot het huidige Carla Veldhuis Drama Team. Dit gezelschap is inmiddels een vriendengroep die alle stukken van Carla uitvoert met toewijding en passie (zie speellijst). "Elke keer als ik iets heb gemaakt ervaar ik het als een voorrecht dat de groep erin meegaat om mijn hersenspinsels op de planken te krijgen. Het zijn fijne mensen!"

Naast het schrijven van dramastukken voor CVDT maakt Carla de kostuums (met hulp van anderen) en de decors. Verder geeft zij cursussen in dramatechniek en in bijbels fundament voor kunst.

Doordat in 'Wandeltheater Dolorosa' veel levende standbeelden werden gebruikt werd zij uitgedaagd mee te doen aan de Nederlandse kampioenschappen in 2009. Tot hun verbazing werden zij daar Nederlands Kampioen met het beeld 'De beschermer'. Vanaf die tijd bezoeken teams van Carla regelmatig standbeelden-events (zie agenda).

God heeft wat met beeldcultuur

De Bijbel staat er vol van: hoe God op een creatieve manier zijn boodschap brengt. God gebruikt nooit alleen het verbale. Ook parabels, metaforen, dans en drama zijn een krachtig middel waardoor God spreekt. "Ik vind het heerlijk om op een professionele manier iets van God uit te beelden en te bedenken. Ik houd ervan verhalen te schrijven die dicht bij de Bijbel liggen, ze om te zetten in deze tijd; de verhalen spreken tot het hart en laten liefde en echtheid zien. Mooi vind ik het als mensen genieten van beeldende kunst, maar tegelijkertijd onder de indruk komen van God.

Ik vind dat onze communicatie gericht moet zijn op de moderne mens. Dat we ook op kwaliteits- en inhoudsniveau iets laten zien dat hen aanspreekt. Je mag er niet van uitgaan dat mensen nog weten wat een christelijk woord of een christelijk voorbeeld betekent. Ik was zelf iemand van de wereld en ik probeer me altijd te herinneren hoe weinig ik zelf wist, en op dat niveau wil ik communiceren."