Toen ik een jaar of 20 was, werd ik uitgenodigd in een jeugddienst. Ik wist niks van God en was niet gelovig, hoewel ik wel katholiek was. Mijn lieve broer was net tot geloof gekomen en zijn enthousiasme en veranderde leven spraken me erg aan. Ik snapte alleen niks van zijn verhaal over Jezus. Ik vond het een irritant en dom verhaal, maar zijn voorbeeld raakte me wel. Ik wist niet dat er meer jongeren waren die in God geloofden. Zo zat ik mijn ogen uit te kijken daar in de jeugddienst. Er werd een dramastuk van 30 minuten opgevoerd. Daar zag ik op een mooie professionele manier Jezus uitgebeeld en hoe hij de mens schiep en met hem wandelde. De lol en de liefde van God raakten me diep. Toen de mens gevallen was verwachtte ik een soort afranseling van God, maar het omarmen van de mens en de tranen van God over de zondeval, en het herstel dat Hij bracht door het kruis, verbluften mij. Ik was zo geraakt dat ik niet goed meer kon auto rijden. Ik lag met mijn hoofd op het stuur en God begon tot me te spreken: "zie je nu hoe Ik ben?" Ook al was het dramastuk maar een afbeelding van Jezus... ik proefde waarheid, en op dat moment koos ik God te volgen en werd mijn nieuwe doel om met drama verhalen van God te laten zien. Nooit ben ik de impact vergeten van wat drama kan openbreken.


Mijn droom en werk is om professionele dramaproducties te schrijven en op te voeren voor een breed publiek. Dat mensen geraakt worden door de kwaliteit en inhoud en ook tegelijkertijd iets van God ZIEN door middel van dramastukken, zoals ik dat zelf meemaakte als tiener. Door heel dicht bij de Bijbelverhalen te blijven merk ik dat God mensen raakt.

Ik hoop en verwacht dat kunst (in allerlei facetten) weer een gewaardeerde plaats zal gaan krijgen in het koninkrijk van God, en in gemeentes en kerken. God is de bedenker van kunst/creativiteit. Hij gebruikte vaak beelden, verhalen om tot mensen te spreken in de Bijbel. Het is als het ware een vergeten gebied dat christenen weer mogen innemen.

Kunst is bij uitstek geschikt voor communicatie van Gods liefde. Het opent deuren bij mensen, die niks kunnen met een preek.

Woord en beeld

Jezus vertelde een van zijn belangrijkste boodschappen met een beeld: Hij waste de voeten van zijn discipelen. Nooit zullen zij dit zijn vergeten, en Jezus koos om het uit te beelden: leer dienen!


God gebruikt beelden

God schiep de mens en Hij maakte een creatief wezen. Gods plan was dat de mens net als Hij dingen zou kunnen maken, uitdenken, doen ontstaan. Het plan was dat mens door middel van kunst zou communiceren. Dat de aanbidding naar Hem ook vol van creativiteit zou zijn.
God heeft wat met kunst. De Bijbel staat vol met creatieve manieren van een boodschap overbrengen; God spreekt in metaforen, God laat profeten dingen uitbeelden. Jezus gebruikte parabels, en vele symbolieken zijn terug te vinden in de bijbel.
Daarnaast was het Joodse volk gewend om te dansen en te zingen voor God in aanbidding en het vieren van feesten was een veelkleurige, creatieve aangelegenheid. Kunst was Gods idee!

De duivel heeft dit krachtige communicatiemiddel geroofd en vervuild. Door de eeuwen heen hebben christenen/kerken hierdoor afstand van de kunstvormen (zoals dans en drama) genomen. (Hoewel er vele voorbeelden zijn van dans en drama door de eeuwen heen, door christenen uitgevoerd, heeft de kerk er toch steeds weer afstand van genomen.) Daarmee heeft de kerk als het ware het kind met het badwater weggegooid. Er ontstond een gedachte: dat kunst van de wereld was, en niet voor christenen.

We mogen als christenen opnieuw leren dat kunst Gods idee was. Dat we veelzijdige, veelkleurige, veelsoortige kunst zouden maken op elk maatschappelijk terrein. Belangrijk is dat we de kunst op zich (en alle aandacht ervoor) niet onze god maken. God is Schepper, alles is uit Hem.

God heeft iets met beeldcultuur! We doen er goed aan om Hem daarin te imiteren. Theaterstukken, dansstukken, clownsstukken maken, poëzie en boeken schrijven, lassen, bouwen, schilderen, kleien, symbolisch bloemschikken, etc, etc..  Ik denk dat er nog vele onontdekte gebieden zijn waarin christenen hun creativiteit zullen gaan innemen.