Jezus vertelde een van zijn belangrijkste boodschappen met een beeld: Hij waste de voeten van zijn discipelen, leer dienen! Onvergetelijk, want Jezus koos om het uit te beelden!


God gebruikt beelden

God schiep de mens en Hij maakte een creatief wezen. Gods plan was dat de mens net als Hij dingen zou kunnen maken, uitdenken, doen ontstaan. Het plan was dat mens door middel van kunst zou communiceren. Dat de aanbidding naar Hem ook vol van creativiteit zou zijn.
God heeft wat met kunst. De Bijbel staat vol met creatieve manieren van een boodschap overbrengen; God spreekt in metaforen, God laat profeten dingen uitbeelden. Jezus gebruikte parabels, en vele symbolieken zijn terug te vinden in de bijbel.
Daarnaast was het Joodse volk gewend om te dansen en te zingen voor God in aanbidding en het vieren van feesten was een veelkleurige, creatieve aangelegenheid. Kunst was Gods idee!

De duivel heeft dit krachtige communicatiemiddel geroofd en vervuild. Door de eeuwen heen hebben christenen/kerken hierdoor afstand van de kunstvormen (zoals dans en drama) genomen. (Hoewel er vele voorbeelden zijn van dans en drama door de eeuwen heen, door christenen uitgevoerd, heeft de kerk er toch steeds weer afstand van genomen.) Daarmee heeft de kerk als het ware het kind met het badwater weggegooid. Er ontstond een gedachte: dat kunst van de wereld was, en niet voor christenen.

We mogen als christenen opnieuw leren dat kunst Gods idee was. Dat we veelzijdige, veelkleurige, veelsoortige kunst zouden maken op elk maatschappelijk terrein. Belangrijk is dat we de kunst op zich (en alle aandacht ervoor) niet onze god maken. God is Schepper, alles is uit Hem.

God heeft iets met beeldcultuur! We doen er goed aan om Hem daarin te imiteren. Theaterstukken, dansstukken, clownsstukken maken, poëzie en boeken schrijven, lassen, bouwen, schilderen, verhalen vertellen, beeldhouwkunst, muurschilderingen street-art, word art, symbolisch bloemschikken, etc, Er nog vele onontdekte gebieden zijn waarin christenen hun creativiteit zullen gaan innemen.