Visie en missie

“Er is geen middel dat duidelijker het wonder en de schoonheid van God toont, dan de kunsten. Kunst is een reflectie van Gods creativiteit, en het bewijs dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld.”- Martin Luther

‘Kunst heeft invloed, kan helend werken, is een taal die harten raakt, een middel waarmee Gods liefde beter begrepen wordt.’
– Carla Veldhuis

Carla werkt vanuit stichting Arts Alive. Het is hun visie en verlangen om anderen te inspireren en op te leiden. Vanuit hun relatie met God doen Carla en de andere betrokkenen van de stichting veel ervaringen en indrukken op die zij overbrengen via kunst.  Zo weerspiegelen zij Gods gedachtegoed door middel van allerlei soorten creativiteit, dans, theater, beeldende kunsten, elk in zijn/haar eigen vakgebied. Kunst heeft invloed, kan helend werken, is een taal die harten raakt, een middel waarmee Gods liefde beter begrepen wordt.

Visie
• Wij willen gaven en talenten op het gebied van kunst tot bloei laten komen. Wij willen kunsten vermenigvuldigen en een plek helpen geven, in Gods gemeenschap en daarbuiten.
• Hierbij bouwen wij aan karakter, een positieve houding en een levensstijl waarin dienend kunstenaarschap centraal staat.

Missie
• Onze missie is om ons netwerk van creatievelingen uit te laten groeien tot een kerkmuuroverstijgende beweging van christelijk, dienend kunstenaarschap.

Doelstellingen
• Een netwerk vormen onder creatievelingen (kunstenaars, docenten) en organisaties. Binnen dit netwerk eren we God met onze kunstvormen, talenten en levensstijl. Geloofsgemeenschappen de waarde van kunst laten zien zodat kunst daarbinnen een grotere plaats krijgt. Kunstenaars bemoedigen en stimuleren om actief bezig te zijn met hun creatieve gaven en talenten. Creatievelingen ondersteunen met trainingen door professionele docenten in bewegingskunst, 2D- en 3D-kunsten, woordkunst en bewegingskunst. We willen deze trainingen combineren met karakterbouw en geloofsondersteunende activiteiten. God wil een cultuur waar kunstenaars, elkaar bemoedigen en waarderen. Waar ze zonder competitie en samen werken in origineel excellent werk volgens het plan dat Hij voor ons leven

(1 Pet 4:10 ) Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.