Arts conferences

Arts conferentie zijn online trainingen voor kunstenaars en creatieve mensen vanuit Arts Alive, georganiseerd door Carla Veldhuis en de creatieve school I AM. Informatie en links voor de data in 2021 zijn te vinden op ia-movement.eu

17 jan. 14.00-16.30 met Randall Flynn, Ad Deum en Sietske de Kievit Dansjewel.nl

7 maart /  16 mei/ 22 augustus /3 oktober en 14 november

Wil je met jou creativiteit mensen raken,  door God gebruikt worden en mensen over God via je kunstvorm? Wil je jezelf blijven ontwikkelen en samen met andere creatieve mensen meebewegen op de creatieve golf die God door ons land laat stromen? 

De maandelijkse Arts conferences  zijn gratis trainingsmiddagen (op basis van een gift) met ervaren sprekers die creatieve mensen kunnen inspireren en helpen zich te ontwikkelen. Met sprekers als Ruth Truttman (Zwitserland), Randall Flynn USA, Birte papenhausen DE, Jennifer Bakker, Dite Coumou, Sonja Smalheer, Wilbert de Goei en Giovanni en Carla Veldhuis. Deze arts-conferences  worden 1 x per maand via zoom gehouden vanuit de creatieve school IAM (www.ia-movement)  en Stichting Arts Alive (Carla Veldhuis). Hoewel we deze zoom meetings gratis houden vanwege het feit dat we iedereen toegang willen geven, is er een gift geven koninklijk. zie Carla Veldhuis (fb) of arts alive kust voor God (FB) voor de evenementen

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-arts-conference-