Visie en missie

“Er is geen middel dat duidelijker het wonder en de schoonheid van God toont, dan de kunsten. Kunst is een reflectie van Gods creativiteit, en het bewijs dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld.”- Martin Luther

‘Kunst heeft invloed,  is een taal die harten raakt, een helend middel waarmee Gods liefde beter begrepen wordt.’
– Carla Veldhuis

Carla werkt vanuit stichting Arts Alive. Het is hun visie en verlangen om anderen te inspireren en op te leiden. Samen met een team van betrokkenen kunstenaars weerspiegelen zij Gods gedachtegoed door middel van allerlei soorten creativiteit, dans, theater, beeldende kunsten, elk in zijn/haar eigen vakgebied.  Het is onze visie om gaven en talenten op het gebied van kunst tot bloei laten komen en plek geven, in Gods gemeenschap en daarbuiten.

Doelen

-We bouwen wij aan karakter, een positieve houding en  levensstijl van dienend kunstenaarschap We hebben een cultuur waar kunstenaars zonder competitie elkaar bemoedigen en samen werken in excellent werk, volgens het unieke plan dat Hij voor hen leven heeft. We willen Kunstenaars opleiden en inspireren om actief bezig te zijn met hun creatieve gaven en talenten.

-Onze missie is om ons netwerk uit te laten groeien tot een kerkmuur overstijgende beweging van christelijk, kunstenaarschap in ons land. We willen geloofsgemeenschappen de waarde van kunst laten zien zodat dit een grotere  plaats krijgt.-

(1 Pet 4:10 ) Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.