Visie en missie

“Er is geen middel dat duidelijker het wonder en de schoonheid van God toont, dan de kunsten. Kunst is een reflectie van Gods creativiteit, en het bewijs dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld.”- Martin Luther

Kunst is een taal die harten raakt, een helend middel waarmee Gods liefde beter begrepen wordt.’
– Carla Veldhuis

Visie

  • Arts Alive heeft als visie en verlangen om anderen te inspireren en op te leiden in allerlei creativiteit, waarmee de boodschap van Gods liefde kan worden vertelt. (Samen met een team van betrokkenen professionele kunstenaars weerspiegelen zij Gods gedachtegoed door middel van dans, theater, beeldende kunsten, elk in zijn/haar eigen vakgebied.)
  • Het is onze visie om christenen met gaven en talenten op het gebied van kunst tot bloei laten komen en plek geven, in Gods gemeenschap en daarbuiten.
  • We willen geloofsgemeenschappen de waarde van (excellente) kunst laten zien zodat dit weer een grotere  plaats krijgt.
  • We bouwen wij aan karakter, en  levensstijl van dienend kunstenaarschap We hebben een cultuur waar kunstenaars zonder competitie elkaar bemoedigen en samen werken. We streven naar excellentie maar er is geen ruimte voor perfectionisme en prestatiedrang.

Onze missie

om ons netwerk uit te laten groeien tot een kerkmuur overstijgende beweging van christelijk, kunstenaarschap in ons land. We geven dit vorm door trainingen, persoonlijke coaching, kunstenaarsteams,  en door eigen optredens en spreekbeurten met creatieve verwerkingen.

(1 Pet 4:10 ) Laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het bij goede beheerders van Gods veelsoortige gaven past.

Standbeeld ‘Geliefd’ uit Wandeltheater Dolorosa, foto door Elaine Hovenier